Sức khỏe 09/08/2017 01:56

Bột sắn dây có màu trắng, để lâu lắng kết lại nên có ý kiến cho rằng uống nước bột sắn dây có thể gây sỏi thận, vậy thực hư việc này ra sao?Theo VTC14

Avatar
Avatar
vandang 09/08/2017 20:55
Không chỉ có bột sắn giây khi pha trong nước để lâu sẽ lắng xuống mà các loại bột , như bột loc ( sắn tàu ) , bột năng , bột nghệ ... nên bột sắn không gây sỏi thận .