Sức khỏe09/08/201701:56

Bột sắn dây có màu trắng, để lâu lắng kết lại nên có ý kiến cho rằng uống nước bột sắn dây có thể gây sỏi thận, vậy thực hư việc này ra sao?Theo VTC14

Avatar
Avatar
Không chỉ có bột sắn giây khi pha trong nước để lâu sẽ lắng xuống mà các loại bột , như bột loc ( sắn tàu ) , bột năng , bột nghệ ... nên bột sắn không gây sỏi thận .