Thể thao 19/04/2019 08:27

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội giải thích cho nguyên nhân đến lúc này chưa dùng người hùng của U23 Việt Nam tại Thường Châu.

Xuân Minh 

Avatar