Du lịch09/11/202011:30

Trung Quốc nổi tiếng với những cây ngân hạnh hàng nghìn năm tuổi.

Q.N (Video: CCTV+, New China TV, People Daily)

Avatar