Thế giới21/03/201706:23

Khoa học vũ trụ đang dần đưa con người đến với những hành tinh lân cận, nhưng dường như Sao Kim vẫn là một "tử địa". Vì sao hành tinh có cái tên mỹ miều - "Thần Vệ Nữ" lại nguy hiểm và đáng sợ đến vậy?

Video: Tech Insider
Avatar