Thời sự16/04/201710:48

Bằng cách tháo kẹp chì hoặc cắt bên dưới kẹp chì, mỗi xe thường rút từ 600 - 1.000 lít xăng mỗi lần. Hành động này được thực hiện khá thường xuyên ở An Dương, Hải Phòng.Theo VTV

Avatar