Thời sự05/07/201806:33

Nắng nóng kéo dài, không chỉ có con người khó chịu. Vật nuôi trong gia đình cũng đã 'đổ' bệnh, khiến bệnh viện Thú y quá tải.

Thực hiện: Đình Hiếu - Đức Yên

Avatar