Quốc tế 07/06/2019 11:05

Một thợ điện ở Nga khiến những người xung quanh được một phen thót tim, khi người này dùng đường đây điện làm xà đơn để luyện tập.

Nguồn Caters Clips
Avatar