Thời sự02/11/201909:00

"Là một người cha, người anh, người chồng, người con, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân của mình theo cách này và ở một nơi xa quê hương như vậy. "

Video: UK in Vietnam

Avatar