Du lịch13/12/202106:00

Mặt trước của tòa nhà Hội đồng trường THCS Trưng Vương có một bức phù điêu mà rất ít người biết ý nghĩa của nó. Ngoài là một chi tiết trang trí, bức phù điêu này còn ẩn chứa rất nhiều những câu chuyện, những thông điệp và cả khát khao, ước vọng của biết bao nhiêu thế hệ người Hà Nội.

Thanh An

Avatar