Cộng đồng 13/01/2020 11:48

Khi thấy chốt CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhóm này "nẹt pô", lao với tốc độ kinh hoàng để thông chốt.

Nguồn: @Lai Thanh Phong

Avatar