Sức khỏe24/10/201804:18

Giao mùa là thời điểm chúng ta dễ mắc cảm cúm nhất, chính vì thế, hãy phòng ngừa bệnh bằng những phương pháp đơn giản sau.

Theo: Prevention, Webmd, Video: WVTM 13 News, Brian Ivey, Seema Marwaha, Science With Chris, angelonyxcom, The Testorium

Avatar