Cộng đồng05/07/201805:07

Đây là khoảnh khắc khiếp sợ của cô gái khi thò tay vào bao để lấy gạo nấu cơm đã đụng ngay phải con rắn hổ mang độc.

Nguồn: Newsflare

Avatar