Mới đây, một thanh niên đã bắt được 10 con rắn cạp nong “khổng lồ” tại một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm.

Lê Hiếu (Nguồn: Thú vui 3 miền)
 

Avatar
Avatar
Khâu mồm nó rồi mà