Cộng đồng 24/02/2020 04:31

Chiếc ôtô con màu trắng thiếu quan sát đã va vào đuôi xe khách chạy phía trước và bị gập kính chiếu hậu.

Video: OFFB/Trang Anh

Avatar