Cộng đồng24/02/202004:31

Chiếc ôtô con màu trắng thiếu quan sát đã va vào đuôi xe khách chạy phía trước và bị gập kính chiếu hậu.

Video: OFFB/Trang Anh

Avatar