Hài24/12/201903:41

Làm ăn thua lỗ sợ mất quyền thừa kế, thiếu gia thuê nhóm 'chuyên nghiệp' bắt cóc chính mình lấy tiền chuộc từ "bố già xảo quyệt" để bù lỗ và cái kết bất ngờ...

Trần Duy (Nguồn: Youku)

Avatar