Thế giới10/05/201903:50

Do số lượng học sinh tuyển được của năm nay không đủ, trường học ban đầu dự định đóng của 1 lớp học, nhưng các phụ huynh lo lắng việc đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, thế nên, trường học đã nảy ra ý tưởng dùng cừu thay học sinh.

Theo Pear

Avatar