Cộng đồng23/11/202103:55

Do bất cẩn chưa tháo chốt an toàn nên thiết bị xếp dỡ thùng container vào bãi đã nhấc bổng cả phần rơ mooc lên cao...

 

Nguồn: MXHGT

Avatar