Công nghệ14/08/202109:00

Những thiết bị đặc biệt giúp cho những người khiếm thính có thể nghe thấy những âm thanh bằng... da trên cơ thể của chúng họ.

A.B (Theo Bloomberg)

Avatar