Công nghệ05/04/202112:00

Sự gia nhập vào thị trường VR/AR của Apple được nhiều người mong đợi sẽ tạo ra một cuộc cách mạng lớn.

A.B (Theo Tech Vision)

Avatar