Xe

Xe 14/11/2019 10:25

Thiết bị chống đạp nhầm chân ga do các kỹ sư của một Xưởng Cơ khí ô tô ở Hà Nội chế tạo và sản xuất. Đây là một thiết bị phụ trợ được lắp vào chân ga của xe ô tô và làm việc như một chân ga bình thường. Thiết bị chỉ được kích hoạt khi người cầm lái muốn đạp phanh nhưng lại đạp nhầm sang chân ga của ô tô

Nguyễn Đức 

Avatar