Công nghệ23/04/202006:30

Covid-19 đã và đang gây thiệt hại nặng nề tới hầu hết các lĩnh vực. Trò chơi điện tử hay trò chơi trực tuyến chính là một trong số ít ngành đẩy mạnh phát triển nhờ Covid-19.

M.B (Theo CNBC International)

Avatar