Thế giới 18/07/2018 12:11

Thị trấn 'ma' nổi tiếng Cerro Gordo ở California, Mỹ đã được bán ở mức 1,4 triệu USD. Dù bị bỏ hoang hơn 1 thế kỷ, nhưng doanh nhân Brent Underwood đã nhìn ra những lợi nhuận tiềm năng của mảnh đất khô cằn này.

Video: Wonderhussy Adventures, JN Moody Photography, HBO 
Avatar