Thế giới15/02/201907:30

Hơn 17 nghìn tấn rác đang ‘chôn vùi’ cuộc sống của người dân tại thị trấn Kuala Langat.

Theo BBC, Video: Eco-Business TV

Avatar