Thời sự09/08/202012:19

Môn thi đầu tiên – Ngữ Văn của thi tốt nghiệp THPT 2020 Đề cho bài “ Đất nước”. Nhiều thí sinh năm nay nhận định đề thi khá dễ tự tin đạt điểm cao.

Đình Tuyến - Công Tuấn

Avatar