Truyền hình08/12/201908:45

Một trong những thử thách nổi bật của tập 7 Siêu trí tuệ Việt Nam là Chân thực ảnh của Tuấn Phi.

Biên dựng: Lê Hiếu (Nguồn: HTV2)

Avatar