Theo chân đội bắt chó thả rông lúc mờ sáng ở Hà Nội

Từ mờ sáng, đội chuyên trách bắt chó thả rông đã cầm vợt lưới chạy xe máy khắp các ngõ nhỏ ở Hà Nội.

B.T - Đ.Y

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>