Cộng đồng03/04/202108:45

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Video: OFFB

Avatar