Đời sống28/10/202107:00

Thế giới sẽ thay đổi như thế nào nếu đột nhiên toàn bộ nam giới đều biến mất? Phụ nữ sẽ tiếp tục sinh con như thế nào? Liệu đó có phải là sự kết thúc của loài người?

M.B (Theo What IF)

Avatar