Đến rắn cực độc cũng bị loài chim này hành hạ đến chết