Thị trấn ‘bẩn’ nhất thế giới, rác ‘cao’ hơn tháp Eiffel