Quốc tế 23/09/2017 08:30

Tuần qua, ngoài thảm họa động đất ở Mexico, lệnh sơ tán hàng chục nghìn người ở Nga, thì tâm điểm của dư luận thuộc về bài phát biểu của TT Trump với những lời cảnh báo đanh thép sẽ hủy diệt Triều Tiên. Đáp lại lời đe dọa, ông Kim Jong Un tuyên bố: "Sẽ khiến Tổng tư lệnh Mỹ phải trả giá vì phát ngôn của mình".Q.N (Video: KRT, Reuters, KNCA)

Avatar