Quốc tế 30/11/2019 07:00

Cuộc chiến luận tội TT Donald Trump đang có những diễn biến căng thẳng theo chiều hướng bất lợi cho ông chủ Nhà Trắng.

Q.N (Video: Sky News, KCTV, PBS, CBS, Bloomberg...)

Avatar