Thế giới07/12/201906:30

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trải qua chuỗi ngày căng thẳng khi phải gồng mình xử lý những vấn đề khó khăn cả trong và ngoài nước.

Video: Global News, The Sun, Channel 4 News, CGTN America, Al Zazeera English

Avatar