Thế giới21/11/202007:00

Các vụ kiện tụng tại các bang chiến trường liên tục phải nhận những tin xấu, trong khi đó, ông Biden bắt đầu bắt tay vào hành động.

A.B (Video: Sky News, Global News, CBS News...)

Avatar