Quốc tế 13/04/2019 07:00

Trong khi TT Trump đau đầu vì những bất đồng với đảng Dân chủ thì chủ tịch Kim cũng phải mở cuộc họp để tuyên bố tình trạng ‘rất căng thẳng’.

Video: CNA, KCNA, DM, Ruptly, The Guardian, Defense Barta, LNA Propanda

Avatar