Quốc tế 18/05/2019 08:24

Chiến tranh thương mại, căng thẳng ngoại giao khiến một loạt các quốc gia như ‘ngồi trên đống lửa’.

Theo: Financial Times, RT, DW, Reuters, Aljazeera

Avatar