Thế giới09/01/202106:30

Sóng gió từ kết quả cuộc bầu cử TT Mỹ và dịch Covid-19 đang khiến cho nước Mỹ chao đảo.

A.B (Video: CNA, BBC, CBS, Xinhua News...)

Avatar