Quốc tế 25/05/2019 07:00

Căng thẳng giữa Mỹ- Trung, Mỹ-Iran và một loạt các quốc gia khiến cho ngòi nổ chiến tranh chực chờ bùng nổ.

Video: Global News, BBC, TRT World, Al Jazeera English, Euro News, The Guardian, WSJ

Avatar