Thế giới04/09/202109:32

Tuần qua, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới. Bên cạnh đó, không khí căng thẳng vẫn bao trùm Afghanistan.

M.B (Video: Sky News, CNA, Reuters…)

Avatar