Thế giới09/03/201908:00

TT Trump đã phải trải qua một tuần đầy ‘bão tố’ khi hàng loạt các ‘mũi dùi’ đều hướng về người đứng đầu Nhà Trắng.

Video: KCNA, Press TV, News, The Guardian, CNN, RT, France 24

Avatar