Quốc tế 14/07/2018 07:30

Thế giới có một tuần nín thở dõi theo hành trình giải cứu đội bóng thiếu niên và HLV của Thái Lan và bạn bè quốc tế.

KO (Video: News, CBC News, USA Today, Al Jazeera English, BBC, Star TV)

Avatar