Thế giới27/11/202106:30

Tuần qua, tình hình dịch Covid-19 tại châu Âu tiếp tục gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, tại Mỹ, Phó Tống thống Kamala Harris chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên từng nắm giữ vị trí quyền lực nhất.

M.B (Video: Reuters, Arirang News, CNA, WION…)

Avatar