Quốc tế 14/09/2019 07:00

Những diễn biến mới nhất trên vùng Vịnh và chính trường Anh đang trở nên ngày một nghiêm trọng.

Video: Newsy, The Sun, Euro News, NYOOOZ TV, CBS News, News

Avatar