Thế giới05/06/202106:00

Quan hệ giữa các nước tiếp tục có những biến động lớn khiến cho chính trường thế giới tiếp tục xoay vần.

A.B (Video: BBC, Reuters, The Sun, CBS, CNA...)

Avatar