Thế giới30/04/202109:07

Tuần qua, tình hình dịch Covid-19 tại Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ cùng Đông Nam Á vẫn tiếp tục diễn biến ngày càng xấu đi. Còn tại Myanmar, một nhóm tay súng dân tộc thiểu số Karen đã nổi dậy tấn công và đốt trụi một căn cứ quân sự.

M.B (Video: Sky News, CNA, FRANCE 24 English, ABC News...)

Avatar