Cộng đồng24/03/202104:27

Sau khi phát hiện có con rắn đang lồm cồm bò vào nhà, hai nữ nhân viên vội vàng nhảy lên ghế tránh né.

Video: Tiktok

Avatar