Cộng đồng04/08/202104:42

Hai tên trộm bịt kín mặt đang dùng xà beng phá cây ATM nhằm cướp tiền thì đúng lúc nhiều người đi tập thể dục buổi sáng ngang qua...

Nguồn: Newsflare

Avatar