Đời sống 04/11/2019 08:00

Vốn là thầy giáo vật lý về hưu, ông Nguyễn Kim Quang (68 tuổi) đã tự nghiên cứu, tìm tòi và chế tạo ra chiếc ôtô điện bằng các linh kiện đồng nát .

Anh Phú - Linh Trang

Avatar
Avatar
Đây đâu phải là chế tạo. Đây là lắp ráp từ thứ có sẵn. Dù sao chúc mừng bác có thú vui tuổi già.