Thời sự27/04/201709:00

Từ năm 2018, tiền đóng BHXH sẽ phải dựa trên tổng lương của người lao động thay vì việc đóng bảo hiểm theo mức lương vùng như đa phần các công ty đang làm hiện nay.Thay đổi này nhằm đảm bảo người lao động sẽ được hưởng mức lương hưu cao hơn khi về già.

Theo BHXH, các DN thường có ít nhất 2 bảng lương. Một bảng lương thực nộp cho cơ quan thuế và một bảng lương nộp BHXH - bảng lương thường tách thu nhập của người lao động ra nhiều khoản mục nhỏ để tiền lương đóng bảo hiểm thấp. Hiện tại, tiền lương đóng BHXH chỉ tương đương 60% thu nhập thực tế.

Theo ông Nguyễn Trí Đại - Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam cho biết BHXH hiện đang phối hợp thông tin với cơ quan thuế để có thể đối chiếu sổ sách nhằm tránh tình trạng DN lập nhiều bảng lương khác nhau để nộp bảo hiểm thấp.

Như vậy, từ năm 2018, lương đóng BHXH gồm thêm cả các khoản như phụ cấp chức danh, phụ cấp độc hại hay lương thâm niên. Khi đó, tiền lương hưu sẽ được tính bình quân tổng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong toàn bộ thời gian công tác.

Theo VTV

Avatar