Cộng đồng24/03/202012:16

Thấy chiếc xe máy dựng trước cửa nhà nhưng quên rút chìa khóa, tên trộm liền nổ máy xe bỏ chạy nhưng bị bé trai phát hiện tri hô...

Video: Facebook Le Hang

Avatar